Liên hệ

Thông tin liên hệ mua các loại đặc sản cao cấp

Liên hệ trực tiếp: SDT: 0977 - 216 - 407 ( Thắng)

Đà Nẵng

Địa chỉ 1: Trần Đại Nghĩa - Quận Ngủ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng 


Quảng Ngãi

Địa chỉ 2: Cảng Sa kỳ - Xã Bình Châu - Huyện Bình Sơn -  Quảng Ngãi


Liên hệ online

Skyper: Marketing.thangle
Facebook cá nhân: click Lê Văn Thắng
Gmail: vanthangit17@gmail.com
Chúc các bạn một mùa xuân ấp áp 2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus